.
   

Farleder och bÄtförbindelser

Priser

Hyrespriser:

Naturstationen (gamla sjöbevakningsstationen), bastu, lillstuga. AnvÀndning av roddbÄt ingÄr i priset:

75 euro/dygn max 10 personer

160 euro/dygn över 10 personer

Besökare förutsÀtts stÀda efter sig samt föra soporna med sig. Om inte debiteras för stÀdning enligt normal timlön för stÀdare + bÄtresan ut.

Övriga besökare:

Hamnavgift 10 euro/bÄtlag/dygn

Bastuavgift 10 euro/bÄtlag