.
   

Farleder och bÄtförbindelser

Föreningen

 

Verksamheten pÄ Naturstation GÄshÀllan upprÀtthÄlls sedan vÄren 2006 av Föreningen Naturstation GÄshÀllan rf. Föreningen skall frÀmja och utveckla bevarandet av skÀrgÄrdstraditioner och skÀrgÄrdskultur med beaktande av den kÀnsliga naturen och fÄgellivet i enlighet med Forststyrelsens direktiv gÀllande anvÀndning av markomrÄden.

Styrelsen 2021

Ordförande John Erickson, vice ordförande Bertel Österberg,  sekreterare Nina Ekblad, kassör Carita Sandvik, medlemmar Veli-Pekka Shemeikka, Leif Lundell, Lars-Åke Hannus.

Medlemskap

Som medlemmar i föreningen antas kommuner, sammanslutningar och stiftelser med rÀttshandlingsförmÄga, övriga sammanslutningar eller företag, fysiska personer.

Medlemsavgiften Àr 20 euro för personmedlemmar och 50 euro för kommuner etc. Medlem kan man bli genom att betala medlemsavgiften till:
Yttermark Sparbank FI36 4180 0010 0191 19
Ange namn och kontaktuppgifter (adress och/eller e-post) vid betalning!