.
   

Farleder och båtförbindelser

Naturstation Gåshällan

- en plats att längta till

Naturstation Gåshällan är en renoverad föredetta sjöbevakningsstation, som ligger på en klippig ö långt ut i Närpes skärgård. Naturstationen ägs numera av Forststyrelsen.

 

Ön, med sin karga men färgstarka utskärsnatur och med sitt rika växt- och fågelliv, är en plats man lätt tar till sitt hjärta.

Den speciella naturen är mycket kännslig för slitage. Under många år har fåglar och människor kunnat leva i harmoni med varandra på Gåshällan och det skall naturligtvis fortsätta så. Den rika häckande fågelfaunan begränsar rörelsefriheten på ön under häckningstiden 1.5-15.7.

På den norra delen av samma ö finns en föredetta lotsstation, som idag fungerar som en stödjepunkt för båtfarare.

Naturstationen lämpar sig för båtfolk, lägerskolor, företag, privatpersoner, fågelskådare, kurser och andra grupper av olika slag. Vi rekommenderar dagsgrupper av storleken upp till 30 personer och övernattande grupper upp till ca 20 personer, för bekvämlighetens skull. Båtfärden ut till Gåshällan tar ca 40-50 minuter från Rangsby hamn (Fagerö) i Närpes.