.
.

Farleder och bÄtförbindelser

Priser

Hyrespriser:

  • Naturstationen (huvudbygnaden):

80 euro/dygn för grupp max 10 personer

160 euro/dygn för grupp över 10 personer

  • Lillstuga:

40 euro/natt (2 sÀngar), inga kokmöjligheter

HyresgÀster fÄr bada bastu utan extra kostnad, men mÄste Àven lÄta bÄtgÀster bada bastu.

Besökare förutsÀtts stÀda efter sig samt föra soporna med sig.

BÄtgÀster:

Bryggavgift 10 euro/bÄtlag/natt

Bastuavgift 20 euro/bÄtlag