Vårmöte 6.5.2018 kl 12.00 på Naturstation...

Farleder och båtförbindelser

Vårmöte

Vårmöte 6.5.2018 kl 12.00 på Naturstation Gåshällan.

Vårtalko hålls samtidigt. Start från Fagerö kl 10.00.